referanser


Tilbakemelding fra kunde (mann 43 år, single)

referansebilde interiørUnderteikna kjøpte ein ny bustad våren -08 i Oslo, og trengte rådgjeving angåande komplett innreiing. På førehand hadde eg nokre idear på korleis eg ville ha det, men mangel på tid, motivasjon og kunnskap om møblar og design gjorde at eg var open for å bruke konsulenthjelp. Eg fekk eit tips via kjente om eit nystarta firma som kunne bidra med gode råd.

Eit møte vart avtalt med Interiørkonsulentene.no. Her vart stil og idear angåande møblement og innreiing diskutert. Interiørkonsulentene.no gjorde eit grundig arbeid med å måle opp flatene i bustaden sidan eg mangla ein detaljert planteikning for bustaden.

Etter ei vekes tid fekk eg tilsendt ein perm med ein detaljert og nøyaktig teikning av bustaden med forslag, i mange tilfelle multiple forslag, til val av møblar og inventar samt ei komplett innkjøpsliste med prisar.

Les mer>>>


spacer referansebilde interiør interiørbilde interiørbilde annen vinkel

om interiørkonsulentenetjenester fra interiørkonsulenteneinspirasjonreferanser om interiørkonsulenteneikontakt interiørkonsulentene